Tin nổi bật

Câu lạc bộ tiếng anh

Buổi sinh hoạt CLB Tiếng Anh ngày 8/1/2015

Buổi sinh hoạt CLB Tiếng Anh ngày 8/1/2015

Tất cả đều được chia sẻ rất sôi nổi trong buổi sinh hoạt đầu năm của câu lạc bộ tiếng Anh Galec ngày 8/1 vừa qua tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language, 30 Yên Lãng

xem tất cả