Hotline

Đội ngũ giáo viên
  • Thầy David Morrow

    Thầy David Morrow

  • Thầy Jeffrey Ryan Breuers

    Thầy Jeffrey Ryan Breuers

  • Thầy David Marhan

    Thầy David Marhan

  • Thầy Michael Cook

    Thầy Michael Cook

  • Thầy Richard McCann

    Thầy Richard McCann

Học sinh tiêu biểu
  • Đạt IELTS 8.0 săn học bổng du học thần tốc

    Đạt IELTS 8.0 săn học bổng du học thần tốc

  • Chinh phục IELTS 7.5 để lên đường du học Tây Ban Nha thành công

    Chinh phục IELTS 7.5 để lên đường du học Tây Ban Nha thành công

  • Bi kíp đạt IELTS WRITING 0 – 6.5 chỉ sau 8 buổi học

    Bi kíp đạt IELTS WRITING 0 – 6.5 chỉ sau 8 buổi học

  • Kinh nghiệm luyện thi IELTS Reading 9.0

    Kinh nghiệm luyện thi IELTS Reading 9.0

  • Chinh phục ước mơ du học với IELTS 7.5 cùng Phương Anh

    Chinh phục ước mơ du học với IELTS 7.5 cùng Phương Anh

  • Bí quyết luyện thi IELTS 7.5 và Speaking 8.0 của Thái Hà

    Bí quyết luyện thi IELTS 7.5 và Speaking 8.0 của Thái Hà

  • Chinh phục đỉnh cao IELTS - Dành học bổng du học Anh Quốc

    Chinh phục đỉnh cao IELTS - Dành học bổng du học Anh Quốc

  • Vũ Thị Huế với 7.0 IELTS chia sẻ kinh nghiệm luyện thi IELTS điểm cao ngay từ lần thi đầu tiên

    Vũ Thị Huế với 7.0 IELTS chia sẻ kinh nghiệm luyện thi IELTS điểm cao ngay từ lần thi đầu tiên

  • Phạm Tuấn Anh - IELTS 7.0 trong 1 tháng

    Phạm Tuấn Anh - IELTS 7.0 trong 1 tháng

Đăng ký học thử