Hotline

Phân biệt Particular, Special and Especial

Ngày đăng : 2014-03-10 07:03:25

Khi học tiếng Anh chúng ta thường nhầm lẫn về mặt ý nghĩa cũng như cách sử dụng của 3 từ special, especial, particular. Hãy cùng nhau tìm hiểu về sự khác biệt đó trong bài này nha.

Phân biệt Particular, Special and Especial Phân biệt Particular, Special and Especial

a. Special là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những vật, sự việc, con người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với những vật, sự việc, người khác. Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt so với những cái bình thường, thông thường khác (distinguished). E.g. You’re a very special person in my life – never forget that. (Đừng bao giờ quên rằng em là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh). –> Người nói muốn nhấn mạnh “em” chứ không phải là một người nào khác. b. Especial ít được sử dụng hơn, chỉ trường hợp nổi trội, đáng chú ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác. Hiện nay, especial chỉ được dùng với một số danh từ như value, interest… Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional). E.g. The lecture will be of especial interest to history students. (Bài giảng này sẽ đặc biệt thu hút những sinh viên lịch sử) c. Particular cũng là một tính từ thường gặp, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với hai tính từ especial và special. Nó dùng để chỉ những cá nhân, sự vật, sự việc cụ thể, chi tiết. Tính từ này nhấn mạnh vào sự cụ thể (specific) chứ không phải sự chung chung (general). E.g. There is one particular patient I’d like you to see. (Tôi muốn anh khám cho một bệnh nhân đặc biệt này). * Ba tính từ này tuy có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau nhưng hai phó từ especially và particularly lại có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” (above all) và được dùng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa với thành ngữ in particular. E.g.1 These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows. E.g.2 The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night. E.g.3 He loves science fiction in particular. * Còn phó từ specially lại có ý nghĩa là “dành riêng cho một đối tượng cụ thể”. Phó từ này được dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục đích cụ thể”. E.g.1 This shower gel is specially designed for people with sensitive skins. (Dầu gội này dành riêng cho những người có da đầu nhạy cảm). E.g.2 My father made this model aeroplane specially for me. (Bố tôi làm chiếc máy bay mô hình này riêng cho tôi).

Đội ngũ giáo viên
 • Thầy Jeffrey Ryan Breuers

  Thầy Jeffrey Ryan Breuers

 • Thầy David Marhan

  Thầy David Marhan

 • Thầy Michael Cook

  Thầy Michael Cook

 • Thầy Richard McCann

  Thầy Richard McCann

Học sinh tiêu biểu
 • Đạt IELTS 8.0 săn học bổng du học thần tốc

  Đạt IELTS 8.0 săn học bổng du học thần tốc

 • Chinh phục IELTS 7.5 để lên đường du học Tây Ban Nha thành công

  Chinh phục IELTS 7.5 để lên đường du học Tây Ban Nha thành công

 • Bi kíp đạt IELTS WRITING 0 – 6.5 chỉ sau 8 buổi học

  Bi kíp đạt IELTS WRITING 0 – 6.5 chỉ sau 8 buổi học

 • Kinh nghiệm luyện thi IELTS Reading 9.0

  Kinh nghiệm luyện thi IELTS Reading 9.0

 • Chinh phục ước mơ du học với IELTS 7.5 cùng Phương Anh

  Chinh phục ước mơ du học với IELTS 7.5 cùng Phương Anh

 • Bí quyết luyện thi IELTS 7.5 và Speaking 8.0 của Thái Hà

  Bí quyết luyện thi IELTS 7.5 và Speaking 8.0 của Thái Hà

 • Chinh phục đỉnh cao IELTS - Dành học bổng du học Anh Quốc

  Chinh phục đỉnh cao IELTS - Dành học bổng du học Anh Quốc

 • Vũ Thị Huế với 7.0 IELTS chia sẻ kinh nghiệm luyện thi IELTS điểm cao ngay từ lần thi đầu tiên

  Vũ Thị Huế với 7.0 IELTS chia sẻ kinh nghiệm luyện thi IELTS điểm cao ngay từ lần thi đầu tiên

 • Phạm Tuấn Anh - IELTS 7.0 trong 1 tháng

  Phạm Tuấn Anh - IELTS 7.0 trong 1 tháng

Đăng ký học thử